Bérszámfejtés

A mai világban rengeteg vállalkozás megy tönkre, de születnek újabbak is. Egy jó vállalkozásnál nagyon fontos az emberi energia. Viszont több, szabályozott formája is van az emberi részvételnek. Az egyik ilyen forma, amikor hosszabb távról lehet beszélni, a munkaviszony. Aminek elvileg tartós együttműködésnek kell lennie. És itt lehet beszélni a munkaviszonyban végzett munka ellenértékéről, a bérről, amely kifizetésére meghatározott időszakonként, rendszerint havonta kerül sor. A mai világban rengeteg vállalkozás megy tönkre, de születnek újabbak is. Egy jó vállalkozásnál nagyon fontos az emberi energia. Viszont több, szabályozott formája is van az emberi részvételnek. Az egyik ilyen forma, amikor hosszabb távról lehet beszélni, a munkaviszony. Aminek elvileg tartós együttműködésnek kell lennie. És itt lehet beszélni a munkaviszonyban végzett munka ellenértékéről, a bérről. Szintén ekkor szokott szóba kerülni a bérszámfejtés és a bérelszámolás.

Bérszámfejtés akkor történik, amikor a vállalkozás havonta vagy esetleg más időszakonként rögzíti a munka mennyiségét, amit az alkalmazásban lévő munkavállalók elvégeztek. De ezen kívül végbe megy a bérelszámolás is, és az egyes munkaszerződések alapján elvégzett munkáért járó bért rögzíti a számviteli nyilvántartásokba. Ezután már megtörténhet a tényleges kifizetés.

Bérszámfejtés
Bérszámfejtés

A bérszámfejtés a munkáltató kötelessége


A munkáltatónak szükséges kötelezettsége, hogy bérfizetés esetén bevallja a járulékkötelezettségét, valamint az adókötelezettségét, a sajátjáét is. Ezen kívül be kell fizetnie a különböző járulékokat, adókat, és előlegeket. Éppen ezért a bérszámfejtés során elég sok a munkája a bérszámfejtőnek. Mivel nemcsak a bér állapítandó meg adott időszakban a magánszemély részére, hanem az ehhez kapcsolódó adóteher és a járulékteher mind a munkáltatói és mind a munkavállalói oldalon. Tehát nagyon fontos a bérszámfejtés fentiek alapján történő vezetése, mivel ezeknek az összegeknek szükséges szerepelniük a vállalkozás könyveiben.

Legvégül a bérszámfejtést követően a legtöbb esetben, ahol fizetőképes a vállalkozás, kifizetik ezeket az összegeket a munkavállalóknak. Többségében banki átutalással történik ez meg, de persze készpénzes fizetéssel is nagyon könnyen megoldható, amennyiben ezt kérik a munkavállalók.

Persze néhány esetben előfordul számolási hiba. Ilyenkor, akik készpénzes kifizetést kértek, általában nem veszik fel a bérüket. Ebben az esetben a munkáltató továbbra is kötelezettségként tartja nyilván a fel nem vett járandóságot. Ezt általában a bérelszámolás során külön kötelezettségszámlára szokás felvezetni. A fel nem vett bérért jelentkezhet a munkavállaló az elévülés idején belül. Amennyiben nem jelentkezik, akkor a vállalkozás bevételként számolhatja el a fel nem vett bért.

Bérköltségnek nevezhető minden olyan kifizetés, mely a munkavállalókat, az alkalmazottakat és minden tagot megillet, és bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság az érvényes rendelkezések szerint. Emellett ide sorolhatóak még az üzleti év után elszámolt és jóváhagyott jutalmak, a különböző prémiumok, valamint a 13. és a további havi fizetések is. Persze ebbe a kategóriába tartozik még a természetes személy a személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg is.

Bérszámfejtés előtt nagyon fontos ismerni és tudni, hogy mi tartozik a bérjárulékok közé. Ezek szerint bérjáruléknak tekinthető minden olyan összeg, mely adók módjára fizetendő, melyet megállapítanak a foglalkoztatottak száma szerint vagy a személyi jellegű ráfordítások alapján.

A bérelszámolás módozatai


A bérszámfejtés kapcsán elmondható, hogy igen bonyolult és összetett feladat, melyet végezhet ember is, de akkor nagyon nagy odafigyelést igényel. Éppen ezért a mai világban egyre jobban elterjedőben van a szoftveres bérszámfejtés is. Persze erre azt lehet mondani, hogy akkor nem kell az odafigyelés, hiszen megoldja a gép az ember helyett. Sajnos ez csak részben igaz. Mindig szükséges a megfelelő odafigyelés, még ha azt egy program is végzi. Elengedhetetlen az adatok pontos rögzítése, hiszen enélkül a hibás rögzítésből adódóan pontatlan lesz a végeredmény is. Tehát mindenképp szükséges a megfelelő odafigyelés.

A bérelszámolás szintén több részből tevődik össze, például a személyi kifizetések számfejtéséből, az adó- és járulékalapok gyűjtéséből, az adóbevallások és adóigazolás elkészítéséből, a társadalombiztosítási járulékok elszámolásából, továbbá az adatszolgáltatásból. Éppen ezért sokan kiszervezik a bérelszámolás feladatait, hogy így tehermentesítsék cégüket, és jobban tudjanak összpontosítani saját tevékenységükre. Ez különösen a kis- és közepes vállalkozásokra jellemző, akikre túl nagy terhet róna az adminisztráció, vagy egyszerűen nem tehetik meg, hogy saját bérszámfejtőt vegyenek fel.

A bérszámfejtők feladata tehát, hogy beszerezzenek egy kiváló működésű programot, mely minden igényüknek megfelel. Persze sokféle program kapható az üzletekben, és nem mindegy, melyik hogyan működik, miket tud. Ezért nagy körültekintés szükséges a megvásárlásához, hogy valóban a legjobbat vegye meg az ember. Amennyiben sikerül egy jobb vétel, még a bérelszámolás előtt fel kell vinni az adatokat, a munkavállalók és a munkáltató adatait. Végül ezen keresztül kiszámolhatja a végösszeget, hova mennyi adót kell fizetni, és a többit.

Sajnos ezzel ellentétben elmondható, hogy a bérszámfejtőket nem kezelik az értéküknek megfelelően. Pedig nagyon fontos a feladatuk. Sokáig még nem is szerepelt az OKJ jegyzékben sem. Ez pedig azt jelentette, hogy nem is létezett hivatalosan, mint szakma. A mai napig sajnos eléggé alulértékelik a bérszámfejtést. Hiszen sok munkahelyen nem kapnak megfelelő szoftvereket a bérszámfejtők, egyes helyeken még mindig a régi DOS alapú programokkal dolgoznak. Pedig belegondolva ezek a programok elég érzékenyek és a munkavállalók legbizalmasabb adatait kezelik, ezért sokkal nagyobb megbecsülést érdemelnének.